Baile - Home

Fáilte Romhat!

Cruthaíonn an fhoireann cháilithe chumasach timpeallacht spreagúil agus cineálta do na páistí. Cuirimid béim ar fhorbairt iomlán an pháiste.

Aidhmeanna:

1. Réamhscoil lánghaelach d’ard-chaighdeán a chur ar fáil, le timpeallacht thaitneamhach, spreagúil, thacúil, fháiltiúil, shláintiúil agus shábháilte.

2. Deis agus tacaíocht a thabhairt don pháiste óg an Ghaeilge a shealbhú go nádúra.

3. Cabhrú le forbairt iomlán an pháiste (corp, meabhair, teanga, mothúcháin agus caidreamh) a chur chun cinn trí mhodh an t-súgratha ag tacú le ról na dtuismitheoirí i bhforbairt agus in oideachas an pháiste.

Welcome!

A stimulating and caring environment is provided by experienced and qualified personnel. We promote the full development of the child.

fálte romhat
inside the naionra

Aims

1. To provide a high quality, Irish language preschool with an environment that is enjoyable, supportive, challenging, healthy, safe, secure and welcoming.

2. To provide the opportunity for the young child to acquire Irish in a natural way.

3. To promote, through the mode of play, the child’s physical, intellectual, linguistic, emotional and social development, supporting the role of parents in their child’s development and education.

Cúlra an Naíonra:

Bhunaigh grúpa tuismitheoirí ó Ghaelscoil Lios na nÓg an Naíonra sa bhliain 1997. Is fo-choiste Naíonra Lios na nÓg Teoranta do Bhord Bainistíochta Gaelscoil Lios na nÓg agus tá an naíonra faoi stíuir Cherrie Uí Bhroin. Tá coiste i mbun an Naíonra. Agus tá triúr fostaithe sa Naíonra, Tá 250 Naíonraí in Éirinn. Tugann Forbairt Naíonraí Teo. comhairle agus tacaíocht don naíonra. Tá an scéim ECCE i bhfeidhm sa Naíonra

History of Naíonra Lios na nÓg

Naíonra Lios na nÓg was founded in 1997 by a group of parents of Gaelscoil Lios na nÓg. The naíonra is run by a committee, which is a sub-committee of the Bord of Management of Gaelscoil Lios na nÓg. There are three Naíonra employees, Cherrie Uí Bhroin is the Naíonra Director. There are 250 naíonraí throughout Ireland. Forbairt Naíonraí Teo. provides advice and support to these naíonraí. The naíonra operates the ECCE scheme.

General Information

Times/Amanna

Session 1 8.15 - 11.15

Session 2 11.15 - 14.15

School year – September – June

Naíonra Application and Policies

The naíonra operates to Government childcare regulations and guidelines and implements ECCE (Free pre-school year) scheme. Policies are on file available in the Naíonra room. Please click to read The Naíonra Enrolment/Entrance policy.

Application forms are available to download from this site, it is advisable to read the Naíonra Enrolment/Entrance policy before completing the application form.

Children must be 3 years on or before 1st March of the year they wish to attend the Naíonra. Please note Naíonra attendance does not automatically guarantee a place at Gaelscoil Lios na nÓg.